Фінансово-економічна діяльність

Антикорупційна програма ДП_ФІНІНПРО

Вiдомостi_про_договори_учасником_яким_e_державне_пiдприeмство_iнформацiя_про_якi_пiдлягаe_оприлюдненю_вiдповiдно_до_закону_украiни

Посилання_на_сайт_по_оприлюдненню

 


2018 рік

1кв. Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

1півріччя Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

30 вересня Ф1. Баланс

30 червня Ф1. Баланс

31 березня Ф1. Баланс

9 місяців Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Ф1. Баланс

Ф2. Звіт про фінансові результати

Ф3. Звіт про рух грошових коштів

Ф4. Звіт про власний капітал

Ф5. Примітки до річної звітності


2019 рік

1кв.Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

1півріч. Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

30вересня Ф1. Баланс

30червня Ф1. Баланс

31березня Ф1. Баланс

9 місяці Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

рік Ф1 Баланс

рік Ф2 Звіт про фінансові результати

рік Ф3 Звіт про фінансові результати (в тисячах)

рік Ф4 Звіт про власний капітал

рік Ф5 Примітки до річної звітності

2020 рік

1 кв. Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

1 півріччя Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

3 кв. Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

30 вересня Ф1. Баланс

30 червня Ф1. Баланс

31 березня Ф1. Баланс

рік Ф1 Баланс

рік Ф5 Примітки до річної звітності

рік Ф4 Звіт про власний капітал

рік Ф5 Примітки до річної звітності

рік ФЗ віт про фінансові результати (в тисячах)

Автор : fininpro | 29.06.2020